Aviso legal

D’acord amb allò que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les Dades que ens faciliti mitjançant la complimentació del present formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’associació PROVEA la finalitat del qual serà exclusivament donar resposta a la informació requerida o bé donar tràmit als suggeriments plantejats. L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació per escrit a C/Mallorca, 286 ent. 2n de 08037-Barcelona.

Totes les imatges incloses en aquesta web són propietat del Servei de Premsa de la Copa del Món de Pastisseria de Lyon i de Montagud Editores SA. Qualsevol tipus d’ús o reproducció queda totalment prohibit.